Principi

El principi. (Només) el principi d'una gran amistat, i un any més